Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §


Rekisterinpitäjä
Druid Oy, Y-tunnus 2491789-2

Yhteystiedot
Pasilankatu 2
00240 Helsinki
Puh. 040 735 5733
Sähköposti: info [at] druid.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Henna Pelkola, markkinointiassistentti
Puh. 050 486 7124
Sähköposti: henna.pelkola [at] druid.fi

Rekisterin nimi
Asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään Druid Oy:n asiakaspalveluun sekä asiakkuuksien ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvien suhteiden hoitamiseen ja analysointiin, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen, asiakasviestintään sekä markkinointiin. 

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavat tiedot liittyvät rekisteröidyn asemaan ja tehtäviin työelämässä. Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi, tehtävä tai asema, sähköposti- ja muut yhteystiedot sekä hänen työnantajansa tai edustamansa yhteisön nimi ja osoite. Rekisteri voi sisältää myös yritysten ja yhteisöjen yleisiä sähköposti- ja osoitetietoja. 

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista ja kaupallisista rekistereistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
Rekisteröidyistä tallennettuja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteri ei sisällä manuaalista tietoa. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tietoihin on pääsy vain niillä työntekijöillä, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä rekisteröityjen tietoja.