Header Background
Touring Cars

Touring Cars

Design
React
Drupal
“Yhteistyö Druidin porukan kanssa on ollut avointa ja kommunikointi helppoa. Projektista päätettäessä epäilimme aikataulun realistisuutta ja olimme positiivisesti yllättyneitä, että annettu aikataulu piti lähes sataprosenttisesti. Olemme tottuneet siihen, että aikataulut monella muulla toimittajalla ovat hyvin suuntaa-antavia, mutta tällä kertaa homma meni liveksi kuten pitikin. Kehityssprinttien tehtävät toteutuivat lähes aina suunnitellusti. Tämän projektin jälkeen meillä on ollut jo kaksi uutta pienempää sivustoon liittyvää projektia, ja lisää on tulossa. Druideilla on hyvä tekemisen meininki!”
Veijo Tiitinen
-
toimitusjohtaja, Touring Cars

Uusi verkkosivusto ja integroitu matkailuautojen varausjärjestelmä

Vuonna 1982 perustettu Touring Cars on Euroopan johtava matkailuautojen vuokrauspalvelu. Yritys on tunnettu korkealaatuisista tuotteistaan ja palvelutoiminnoistaan. Vuokrausasemia on 11 eri maassa ympäri Eurooppaa.

Lähtötilanne

Yhteistyömme alkoi verkkosivuston ylläpidon myötä syksyllä 2018. Touring Carsin Drupal 7 -sisällönhallintajärjestelmällä rakennettu verkkosivusto oli joutunut tietomurron kohteeksi, ja he tarvitsivat Drupal-toimittajan korjaamaan tietoturva-aukot sekä päivittämään sivustoa. 

Lisäksi sivuston sisältöjä oli tarve selkiyttää ja jäsennellä paremmin, jotta se toimisi myyntikanavana tehokkaammin. Matkailuautojen varausjärjestelmä oli erillään verkkosivustosta, eikä markkinointitieto kulkenut järjestelmien välillä.

Totesimme, että oli järkevämpää rakentaa kokonaan uusi verkkopalvelu kuin korjata vanhaa, joka ei moneltakaan osin ollut asiakasystävällinen.

Touring Cars kilpailutti projektin kolmella eri palveluntarjoajalla. Aikataulut, hinnoittelumme sekä yhteistyön helppous johtivat siihen, että meidät valittiin projektin toteuttajaksi. Touring Carsin toimintakenttä oli jo tullut meille tutuksi, eikä valinta ollut Touring Carsille hyppy tuntemattomaan.

Tavoitteena oli luoda mobiiliystävällinen verkkopalvelu, jolla Touring Cars erottuu edukseen kilpailijoistaan tuomalla esille heidän korkealaatuiset tuotteensa ja palvelunsa, sekä lisätä Touring Carsin myyntiä kehittämällä ostopolkua tehokkaammaksi ja laadukkaammaksi.

Verkkopalvelu-uudistuksella oli kiire, sillä elettiin jo joulukuuta 2018 ja kiireisin myyntiaika sesonkiluonteisessa bisneksessä oli alkamassa maaliskuussa.

Mitä teimme?

Aloitimme uudistustyön Löytöretki-projektilla joulukuussa 2018. Projektin tuotoksena oli valmis backlog, eli lista kehittämistarpeista, jonka pohjalta varsinainen kehitystyö voitiin aloittaa.

Päivitimme verkkosivuston responsiiviseksi Drupal 8:an, jotta sen elinkaarta saatiin pidennettyä. Uudistimme myös verkkosivuston käyttäjäkokemuksen. UX-designin perusperiaatteet ovat samat, kuin vanhalla sivustolla, mutta sivusto on nyt käyttäjäystävällisempi ja skaalautuvan suunnittelun ansiosta helposti laajennettava.

Rakensimme täysin uuden matkailuautojen varausjärjestelmän, jonka yhdistimme verkkosivustoon saumattoman asiakaskokemuksen luomiseksi. Integroimme varausjärjestelmään Touring Carsin Wheels-toiminnanohjausjärjestelmän, josta haetaan tuotetiedot autoista ja matkakohteista. 

Käytimme varausjärjestelmän rakentamiseen Drupal 8 Commerce -moduulia ja Reactia. React on moderni Javascript-kirjasto, jota käytetään käyttöliittymien rakentamiseen. Sen valtti on nopeus ja tehokkuus niin kehitystyössä kuin palvelun käytössä. Integroimme React-varaussovelluksen Drupal-pohjaan Rest API -rajapintateknologialla. Lisäksi integroimme järjestelmään Stripe-maksurajapinnan ja otimme käyttöön Text United -automaattisen käännöspalvelun.

Tiukasta aikataulusta huolimatta uusi verkkopalvelu julkaistiin ajallaan maaliskuussa 2019. Sen jälkeen olemme tehneet kaksi jatkokehityssprinttiä, joissa olemme lisänneet varausjärjestelmään kirjautumis-toiminnallisuuden ja parantaneet hakukoneoptimointiin liittyviä toiminnallisuuksia. Kehitystyö jatkuu edelleen.

Projekti toteutettiin ketterästi Scrum-menetelmällä viikon kehityssprintteinä. Tiimiin kuului asiakkaan tuoteomistajan lisäksi meiltä Scrum Master sekä pääsääntöisesti kaksi ohjelmistokehittäjää. Projektilla oli myös ohjausryhmä.

Tulokset

Uuden responsiivisen verkkopalvelukokonaisuuden myötä Touring Cars pystyy tarjoamaan enemmän tietoa eri matkakohteista ja tuotteista ostopolun eri vaiheissa. Sisältöjen päivitys verkkosivustolle sujuu  helpommin ja järkevämmin.

Ostopolku ja sisällöt toimivat nyt selvästi tehokkaammin: kävijämäärään suhteutettuna myynnin konversio on rahassa mitattuna kasvanut noin 120 %.

Haluatko tietää lisää?

Ota yhteyttä