Header Background
Telia Inmics-Nebula

Telia Inmics-Nebula

Design
React
Drupal
"Jo heti alkumetreiltä asti oli selvää että Druid on yhteistyökumppanina rautainen alan ammattilainen. Projekti otettiin haltuun tehokkaasti, aikataulu sekä kustannukset olivat jatkuvasti tarkassa seurannassa. Mahdolliset ongelmatilanteet huomattiin ja käsiteltiin ennen kuin ne muodostuivat ongelmaksi. Julkaisu tapahtuikin erittäin tiukasta aikataulusta ja matkan varrella muuttuneista spekseistä huolimatta täysin ajallaan."
Jussi Korhonen
-
Project Manager

Verkkosivuston päivitys yhtenäiseksi emoyhtiön kanssa

Nebula ja Inmics ovat tunnettuja maamme johtavina ICT-palveluyrityksinä. Molempien yritysten liityttyä Telia-perheeseen vuonna 2017 Nebula ja Inmics aloittivat strategisen yhteistyön tarjotakseen entistäkin kattavammat ICT-ratkaisut koko maan laajuisesti. Yhteinen organisaatio astui virallisesti voimaan 1.10.2018 ja juridinen fuusio tapahtuu alkuvuodesta 2019. Yhdistymisen myötä yrityksen palvelut ja strategiat luonnollisesti uudistettiin ja uusi ilme sisältöineen täytyi jalkauttaa myös verkkoon.

Lähtötilanne

Telian yrityskauppojen sekä Nebulan ja Inmicsin fuusion seurauksena myös Inmics-Nebulan verkkosivusto ja sen visuaalinen ilme täytyi päivittää yhtenäiseksi Telian ja muiden tytäryhtiöiden kanssa. Toisaalta markkinoinnin näkökulmasta oli jo ennalta selvää, että kaikkea sisältöä on mahdotonta pitää tiukasti samoissa, ennalta määritellyissä raameissa. Tämän vuoksi sisällönhallintaa haluttiin uudistaa niin, että sivuston sisältöelementit on mahdollista määritellä sivukohtaisesti.

Mitä teimme?

Päädyimme toteuttamaan verkkosivuston lohkopohjaisella taitolla käyttäen Drupal 8:a sekä Paragraphs-moduulia. Asiakkaan tarpeista ja aiemmista teknisistä valinnoista johtuen paragraafien sisältö koostui suurimmaksi osaksi tekstieditorikentistä, joihin luotiin valmiiksi määriteltyjä tyylejä. Näin sisältöä on mahdollista muokata osiokohtaisesti sivuston yhtenäisen tyylin kuitenkin säilyessä.

Koko projekti tehtiin arkkitehdin sekä kahden kehittäjän voimin. Projektin pystytysvaiheessa pääpaino oli vahvasti backend-tekemisessä ja työn edetessä ulkonäköpainotteisemmaksi kehitysvastuu siirtyi frontend/sitebuild-osaajalle. Kokeilu toimi hyvin ja jokainen pääsi keskittymään rauhassa omaan osaamisalueeseensa.

Projekti vedettiin läpi Scrum-metodologiaa käyttäen, tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Epäselvät ja puuttuvat asiat saatiin nopeasti selvitettyä ja lopputuloksena oli selkeä ja pisteytetty työlista. Scrum-metodologia ei ollut kaikille asiakkaan edustajille entuudestaan tuttu, joten projektin tuoteomistaja kävi järjestämämme Product Owner -sertifiointikoulutuksen.

Tulokset

Huolimatta siitä, että projektin alkaessa vaatimukset eivät varsinkaan designin osalta olleet täysin selvillä ja uusi yritysrakennekin oli vielä muotoutumassa, projekti sujui jouhevasti. Sivustouudistus on onnistunut osa isompaa hanketta, jossa uuden yritysryhmittymän palvelut on helpommin saavutettavissa ja käytettävissä.

Asiakasyritysten tarpeiden lisäksi yhdistyminen vastaa myös emoyhtiön tarpeisiin, sillä perinteisistä fuusioita seuraavista irtisanomisuutisoinneista poiketen Inmics-Nebula rekrytoi parhaillaan lukuisia ICT-osaajia.

Haluatko tietää lisää?

Ota yhteyttä