Header Background
Lääkärikeskus Aava

Lääkärikeskus Aava – kohti yhtenäistä käyttökokemusta

Design
React
Drupal
Kehitämme jatkuvasti palveluitamme asiakkaidemme toiveiden mukaan. Druid on monivuotisen yhteistyömme aikana osoittanut olevansa luotettava ja joustava kumppani tähän kehitystyöhön, minkä tämäkin projekti osaltaan vahvistaa. Projekti sujui kokonaisuutena hyvin, ja ratkoimme eteen tulleet haasteet yhteistuumin. Sitoutumalla puolin ja toisin sovittuun aikatauluun pääsimme tavoitteeseemme. Nyt voimme tarjota asiakkaillemme entistä paremman palvelukokemuksen.
Minna Hoffström
-
markkinointi- ja viestintäjohtaja

Yleiskäyttöinen rajapinta ja Terveytesi-palvelu

Olemme tehneet Lääkärikeskus Aavan kanssa tiivistä ja pitkäjänteistä yhteistyötä keväästä 2014 lähtien. Vuoden 2016 lopussa päätimme Aavan kanssa ryhtyä panostamaan heidän palveluidensa käyttökokemuksen yhtenäistämiseen.

Palveluita on toteutettu eri taustajärjestelmillä ja niissä on perinteiseen tapaan oma käyttöliittymänsä, joten tarvittiin työkalu, jolla yhtenäisen käyttökokemuksen luominen on mahdollista.

Tavoitteena oli luoda edellytykset Aavan palveluiden yhdistämiseen siten, että siirtymät palvelusta toiseen olisivat asiakkaille mahdollisimman saumattomia ja huomaamattomia.

Mitä teimme?

Käyttökokemuksen yhtenäistämiseksi suunnittelimme ja toteutimme yleiskäyttöisen rajapinnan Aavan potilastietojärjestelmästä erilaisia sovelluksia varten sekä palvelun, jonka avulla sovellusten käyttäjät pystytään autentikoimaan. Osana projektia toteutimme ensimmäisenä rajapintaa hyödyntävänä sovelluksena Aavan Terveytesi-palvelun.

Rajapinta yhdistää Aavan potilastietojärjestelmän asiakkaiden käyttämiin palveluihin ja se on rakennettu niin, että palvelusovellukset ovat helposti siirrettävissä minkä tahansa taustajärjestelmän päälle. Rajapinnan avulla Aavan asiakkaille voidaan tarjota saumaton verkkopalvelukokemus ja palveluiden ylläpito helpottuu. Rajapintatyökalu rakennettiin Silex-teknologialla.

Terveytesi-palvelussa Aavan asiakas pystyy helposti hakemaan tietoja terveydestään, kuten esimerkiksi tulevat ja menneet ajanvaraukset eri lääkäreille, avoimet lähetteet sekä laboratorio- ja kuvantamistulokset. Toteutimme palvelun React-teknologialla.

Projektiin meni suunnittelu- ja toteutustyön osalta noin kaksi kuukautta. Aavan sisäisen testauksen jälkeen teimme vielä Terveytesi-palveluun tarvittavat muutokset ja se julkaistiin touko-kesäkuun vaihteessa 2017. Palvelun teknisistä ratkaisuista voit lukea tarkemmin blogistamme.

Tulokset

Yhdessä asettamamme tavoitteet saavutettiin. Terveytesi-palvelu on otettu Aavan asiakkaiden keskuudessa hyvin vastaan: ensimmäisen neljän kuukauden aikana kävijämäärä on yli seitsenkertaistunut, ja päivittäisten kirjautumisten määrä kasvanut 11 %. Luomamme rajapintatyökalu mahdollistaa käyttökokemukseltaan yhtenäisten verkkopalveluiden toteuttamisen jatkossa.

Haluatko tietää lisää?

Ota yhteyttä