Header Background
Suomidigi.fi

Digi- ja väestötietovirasto – Suomidigi.fi

Design
React
Drupal
Yhteistyö Druidin kanssa oli koko projektin ajan helppoa ja mielekästä. Toteutimme Suomidigi-palvelun Digi- ja väestötietoviraston kokonaisketterän kehittämismallin mukaan iteratiivisesti ja ketterästi. Kehittäjiemme vahva Drupal- ja Scrum-osaaminen tekivät meihin vaikutuksen. Scrumin arvoja vaalittiin, ja ne toteutuivat sprinteissä. Tekemisessä oli mukana sopivasti kunnianhimoa, huumoria ja "hoidetaan hommat" -asennetta. Työn jälki on laadukasta. Druidilaiset ovat lähestyttäviä, kivoja tyyppejä, ja yhdessä meistä kaikista hankkeen parissa työskentelevistä tuli tiimi. Luotsit luotsaa!
Pia Korpisaari
-
tuoteomistaja

Saavutettava Suomidigi.fi tukee sujuvamman Suomen kehittämisessä

Suomidigi.fi-verkkopalvelu on osa Digi- ja väestötietoviraston (DVV) laajempaa Suomidigi-palvelua. Virasto aloitti toimintansa 1.1.2020, kun Väestörekisterikeskus ja maistraatit yhdistyivät.

Suomidigin visiona on tarjota ajantasaista, ennakoivaa ja valmisteltua sisältöä digitaalisten palveluiden kehittämisen tueksi ja vuorovaikutusta ajatusten herättäjäksi ja innovaatioiden syntymiseksi.

Verkkopalvelun lisäksi Suomidigi-palvelu kattaa brändin alla järjestettävät tapahtumat ja verkostotyön eri maakunnissa. Suomidigi tukee DVV:tä lakisääteisessä tehtävässään edistää julkisten sektorin digitalisaatiota.

Suomidigi on suunnattu pääasiassa julkisen sektorin digitalisaatio- ja kehittämisprojekteissa toimiville asiantuntijoille, kehittäjille ja johtajille.

Lähtötilanne

Digi- ja väestötietoviraston monet eri verkkosivustot, mukaan lukien blogivetoinen Suomidigi.fi-sivusto, haluttiin ajaa alas ja korvata yhdellä, yhtenäisellä Suomidigi.fi-verkkopalvelulla. 

Uusi verkkopalvelu päätettiin toteuttaa Drupal-alustalle, sillä se koettiin kokonaisuuden ja jatkokehittämisen kannalta kestäväksi valinnaksi. Drupalin katsottiin myös soveltuvan hyvin palvelun asiakaslähtöiseen kehitykseen DVV:n kokonaisketterän mallin mukaisesti.

Tavoitteena oli luoda saavutettava, mobiilioptimoitu ja ulkoasultaan moderni verkkopalvelu, joka mahdollistaa helpon sisällöntuotannon ja suuren sisältömassan hallinnan.

DVV valitsi meidät projektin toteuttajaksi ennen kaikkea ketterän projektinhallintaosaamisemme perusteella. Pystyimme Drupal-tuntemuksemme lisäksi auttamaan projektin vetämisessä.

Mitä teimme?

Rakensimme täysin uuden Suomidigi.fi-verkkopalvelun Drupal 8 -alustalle. Toteutimme palvelun ulkoasun DVV:n käyttämän designerin suunnitelman pohjalta. Teimme palvelusta saavutettavan: se täyttää WCAG-ohjeistuksen A- ja AA-tason kriittiset saavutettavuusvaatimukset.

Suomidigi.fi-palvelusta löytyy runsaasti tukimateriaaleja ja kehittämisesimerkkejä julkisten palvelujen kehittämisen avuksi sekä digitalisaatioon liittyvät lakikokonaisuudet ymmärrettävässä muodossa. Rekisteröityneet käyttäjät voivat tuottaa palveluun sisältöjä, kuten blogikirjoituksia tai tapahtumia, perustaa omia ryhmäsivujaan ja osallistua keskusteluun. 

Blogitekstit siirsimme vanhalta WordPress-pohjaiselta Suomidigi.fi-sivustolta uuteen verkkopalveluun. Lisäksi siirsimme palvelun DVV:n pilveen, jotta se noudattaa DVV:n sisäisiä hyviä käytäntöjä.

Uusi Suomidigi.fi-palvelu julkaistiin helmikuussa 2020, jonka jälkeen olemme huolehtineet sen ylläpidosta ja jatkokehityksestä. Projekti toteutettiin ketterästi Scrumilla kahden viikon sprinteissä 2-3 kehittäjämme voimin. Asiakkaan puolelta projektitiimissä oli mukana tuoteomistajan lisäksi sisältövastaava, palvelumuotoilun asiantuntija ja hankepäällikkö.

Tulokset

Uusi Suomidigi.fi vastaa DVV:n tarpeisiin ja täyttää sille asetetut tavoitteet. Modernille ja mobiilioptimoidulle alustalle on jatkossa helppo kehittää uusia toiminnallisuuksia. 

Palvelu tarjoaa digitaalisten palveluiden suunnittelijoille, tekijöille ja päättäjille tietoa ja tukea sekä mahdollisuuden osallistua, vaikuttaa ja verkostoitua. Palvelun käyttäjämäärä kasvaa tasaista tahtia. 

Suomidigi.fi täyttää suurelta osin saavutettavuusvaatimukset, eikä sivustolla ole kriittisiä saavutettavuuspuutteita.

Haluatko tietää lisää?

Ota yhteyttä