Allianssi

Allianssi

Design
React
Drupal
Druid oli oikea valinta kumppaniksi ja moderni tekniikka mahdollisti hyvän asiakaskokemuksen. Druidin tiimi oli oma-aloitteinen ja halusi kehittää palveluamme paremmaksi kuin alunperin suunniteltiin.
Teemu Hanhineva
-
Viestinnän asiantuntija

Lähtötilanne

Vanhat sivut olivat tyyliltään ja toteutukseltaan vanhentuneet, eikä järjestön toiminan kannalta tärkeänkään sisällön esitteleminen tai linkkien jakaminen sivuston välityksellä ollut mielekästä. Tavoitteena oli suunnitella ja rakentaa sivusto, joka innostaa ja tarjoaa kävijälle wow-elämyksen mutta on myös sisällöllisesti vakuuttava ja selkeä.

Mitä teimme?

Ennen varsinaisen projektin alkua toteutettiin pieni discovery-projekti, jossa erilaisia vaihtoehtoja prototypoitiin. Tähän osallistui Druidilta business analyst, designer sekä arkkitehti/projektipäällikkö. Varsinaisessa toteutusvaiheessa työ tehtiin kahden sovelluskehittäjän voimin, projektipäällikön ja designerin osallistuessa tarvittaviin työvaiheisiin.

Koko projekti toteutettiin asiakkaan kanssa aktiivisesti yhteistyötä tehden. Käyttämämme SCRUM-metodologia painottaa jatkuvan kommunikaation tärkeyttä ja helpottaa yhteistyötä – vaikeitakaan ongelmia ei jäädä ihmettelemään omiin poteroihin, vaan pyritään yhteistuumin löytämään suoraviivainen ratkaisumalli.

Tulokset

Sekä asiakas että sivuston käyttäjät ovat lopputulokseen erittäin tyytyväisiä ja hyvää palautetta on satanut kaikilta suunnilta. Sivusto toimii tavoitteen mukaisesti Allianssin käyntikorttina ja pääasiallisena kommunikaatioväylänä netissä. Jos vanhaa saittia ei kehdattu näyttää kenellekään, esitellään uusittua sivustoa ylpeinä. Tärkeää tiedonvälityskanavaa on ollut helpompi pitää esillä ja sitä kautta asiakkaan viestiä on saatu välitettyä maailmalle aivan toisella tavalla.

Allianssi

Allianssi Ry on nuorisoalan kattojärjestö, joka edistää nuorten hyvinvointia ja yhdistää 121 valtakunnallista nuoriso- ja kasvatusalan järjestöä. Allianssin tarkoituksena on edistää nuorten kasvua yhteiskunnan vastuullisiksi jäseniksi, osallistumista päätöksentekoon ja kansainväliseen toimintaan. Järjestö on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja.

Uudesta sivustosta haluttiin erittäin visuaalinen, mutta silti helposti ylläpidettävä. Sisällössä oli tarve yhdistää visuallisuuteen pitkää tekstimateriaalia aikakauslehtityyppisen taiton muodossa. Päädyimme toteuttamaan sivut siten, että ylläpitäjän on helppo koostaa sivut visuaalisesti tyylikkäistä lohkoista kulloistenkin tarpeiden mukaisesti. Lohkojen avulla eri sivuista saa helposti kustomoitua asettelultaan erilaisia mutta tyylillisesti yhdenmukaisia. Teknisesti sivut toteutettiin Drupal 8:lla ja lohkopohjaisessa taitossa hyödynnettiin Paragrahps-moduulia.

Haluatko tietää lisää?

Ota yhteyttä