Header Background
Allianssi

Allianssi

Design
React
Drupal
Druid oli oikea valinta kumppaniksi ja moderni tekniikka mahdollisti hyvän asiakaskokemuksen. Druidin tiimi oli oma-aloitteinen ja halusi kehittää palveluamme paremmaksi kuin alunperin suunniteltiin.
Teemu Hanhineva
-
Viestinnän asiantuntija

Verkkosivu-uudistus: alli.fi ja nuorisovaihto.fi

Allianssi Ry on nuorisoalan kattojärjestö, joka edistää nuorten hyvinvointia ja yhdistää 121 valtakunnallista nuoriso- ja kasvatusalan järjestöä. Allianssin tarkoituksena on edistää nuorten kasvua yhteiskunnan vastuullisiksi jäseniksi, osallistumista päätöksentekoon ja kansainväliseen toimintaan. Järjestö on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja.

Lähtötilanne

Allianssin verkkosivusto oli tyyliltään ja toteutukseltaan vanhentunut, eikä järjestön toiminnan kannalta tärkeänkään sisällön esitteleminen tai linkkien jakaminen sivuston välityksellä ollut mielekästä. Tavoitteena oli suunnitella ja rakentaa verkkosivusto, joka innostaa ja tarjoaa kävijälle wow-elämyksen mutta on myös sisällöllisesti vakuuttava ja selkeä.

Mitä teimme?

Ennen varsinaisen projektin alkua toteutimme pienen discovery-projektin, jossa erilaisia vaihtoehtoja prototypoitiin. Tähän osallistui Druidilta liiketoiminta-analyytikko, designer sekä arkkitehti/projektipäällikkö. Varsinaisessa toteutusvaiheessa työ tehtiin kahden sovelluskehittäjän voimin, projektipäällikön ja designerin osallistuessa tarvittaviin työvaiheisiin.

Uudesta verkkosivustosta haluttiin erittäin visuaalinen, mutta silti helposti ylläpidettävä. Visuaalisuuteen oli tarve yhdistää pitkää tekstimateriaalia aikakauslehtityyppisen taiton muodossa. Päädyimme toteuttamaan sivuston siten, että ylläpitäjän on helppo koostaa sivut visuaalisesti tyylikkäistä lohkoista kulloistenkin tarpeiden mukaisesti. Lohkojen avulla eri sivuista saa helposti kustomoitua asettelultaan erilaisia mutta tyylillisesti yhdenmukaisia. Teknisesti sivusto toteutettiin Drupal 8:lla ja lohkopohjaisessa taitossa hyödynnettiin Paragraphs-moduulia.

Koko projekti toteutettiin asiakkaan kanssa aktiivisesti yhteistyötä tehden. Käyttämämme Scrum-metodologia painottaa jatkuvan kommunikaation tärkeyttä ja helpottaa yhteistyötä – vaikeitakaan ongelmia ei jäädä ihmettelemään omiin poteroihin, vaan pyritään yhteistuumin löytämään suoraviivainen ratkaisumalli.

Tulokset

Sekä asiakas että verkkosivuston käyttäjät ovat lopputulokseen erittäin tyytyväisiä ja hyvää palautetta on satanut kaikilta suunnilta. Sivusto toimii tavoitteen mukaisesti Allianssin käyntikorttina ja pääasiallisena kommunikaatioväylänä netissä. Jos vanhaa sivustoa ei kehdattu näyttää kenellekään, esitellään uusittua sivustoa ylpeinä. Tärkeää tiedonvälityskanavaa on ollut helpompi pitää esillä ja Allianssin viestiä on saatu välitettyä maailmalle aivan toisella tavalla.

Haluatko tietää lisää?

Ota yhteyttä