Pykala

Pykälä

Design
React
Drupal
"Druid toi mukanaan teknisen osaamisen lisäksi ketterän kehitysmallin, jonka avulla projekti saatiin hienosti maaliin. Järjestelmä on jälleen oikealla polulla ja päivitettävyys sekä jatkokehitys on turvattu."
Antti Silvolahti
-
Vastaavakurssipäällikkö

Lähtötilanne

Vanhan kurssi-extranetin suurimpana ongelmana oli järjestelmän ylläpidettävyys ja elinkelpoisuus. Koko järjestelmä oli organisaatiosta jo lähteneen entisen työntekijän rakentama ja sen dokumentointi oli puutteellista. Tilanne oli siis äärimmäisen haastava ja riskialtis palvelun laajennettavuuden ja mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemisen kannalta.

Mitä teimme?

Toteutuksen tärkein osa oli kurssien mallintaminen järjestelmään. Eri opetussisältöjä tulee pystyä liittämään yksittäisiin kursseihin tai mahdollistaa sen näkyminen kaikilla kursseilla. Lisäksi uusia käyttäjiä piti pystyä helposti tuomaan järjestelmään ja asettamaan kursseille myyntijärjestelmästä tuotavan datan perusteella. Opintomateriaalien osalta oli tärkeää, että ne ovat sähköisesti jaettavissa käyttäjille järjestelmän kautta, mutta eivät kopioitavissa asiaankuulumattomille tahoille. Päädyimme lisäämään opintomateriaaleihin käyttäjäkohtaiset vesileimat. Järjestelmä toteutettiin Drupal 8:lla sekä Groups-moduulilla.

Haastavuudestaan huolimatta projekti ei ollut laajuudeltaan kovinkaan mittava, joten tiimissä oli mukana vain läpiviemisen kannalta avainasemassa olevat henkilöt; arkkitehti/projektipäällikkö sekä devaaja. Näin myös budjetti saatiin pidettyä minimissä. SCRUM-metodologian mukaisesti asiakkaan kanssa oltiin jatkuvassa yhteydessä. Kommunikaation toimiessa hyvin oli tarpeen tullen myös helppo tehdä teknisiä linjauksia tiukan budjetin rajoissa.

Tulokset

Järjestelmän uudistaminen saatiin vietyä kunniakkaasti läpi projektin aikana muuttuneista ja lisääntyneistä vaatimuksista huolimatta. SCRUM ei projektimuotona ollut asiakkaalle tuttu, joten sen opastaminen läpi projektin ansaitsee erityismaininnan. Extranetin ylläpidettävyydestä tai jatkokehitettävyydestä ei enää tarvitse murehtia ja tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuva myyntijärjestelmän päivittäminen on myös helpompi toteuttaa.

Pykälä ry on Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden tiedekuntajärjestö, jonka tehtävänä on opiskelijoiden opintososiaalisista eduista huolehtiminen ja opiskelijoiden edustaminen yliopistossa sekä ympäröivässä yhteiskunnassa.

Uudistimme vanhan, yli 1800 jäsenen käytössä olevan kurssi-extranetin Drupalin päälle. Opetussisältöjen sekä käyttäjien hallinnoinnin helppous olivat avainasemassa tavoitteita määriteltäessä. Lisäksi oppimateriaalin jaettavuus ja hallittavuus asettivat sopivasti haasteita projektille.

Want to know more?

Contact us